Over

Het Bedrijvennetwerk HR is een samenwerkingsverband van grote organisaties in Nederland. Samen zetten zij zich in voor het creëren en delen van HR kennis en ervaringen om meer menscentraal en betekenisvol te organiseren. Om dit te bereiken, komen "onze" HR professionals samen in online en offline bijeenkomsten, een groot jaarlijks event, webinars, communities of practice en intervisiegroepen. Nieuwe resultaten en inzichten worden gedeeld in de online kennisbank.

Organisatieteam

Er is een organisatieteam dat zorgt dat bestaande en nieuwe activiteiten gecoördineerd worden. Voel je vrij om de teamleden te benaderen met vragen en/of ideeën.

Hilke Kersten

Hilke Kersten

Rabobank
HR Hackathon
LinkedIn
Miranda van Nijhuis

Miranda van Nijhuis

AEGON
Penningmeester
LinkedIn
Jacqueline van Onzenoort

Jacqueline van Onzenoort

Extern
Voorzitter, relatiebeheer, HR Hackathon
LinkedIn
Esther Braam

Esther Braam

Extern
Officemanager, spin in 't web, marketing, communicatie
LinkedIn
Tom Klomberg

Tom Klomberg

Extern
Marketing, social media, website
LinkedIn
Melanie Koelemaij

Melanie Koelemaij

Randstad Groep
relatiebeheer HR directeuren
LinkedIn
Esther Burger

Esther Burger

T-Mobile
HR Hackathon
LinkedIn
Een selectie van onze leden

Communities of Practice

In het Bedrijvennetwerk HR werken wij samen in Communities of Practices (CoP’s) vanuit concrete veranderopdrachten vanuit onze organisaties. Dit zijn actuele vernieuwingsopdrachten vanuit de lijn van onze organisaties.

We werken samen vanuit de principes van nieuw organiseren: we netwerken op basis van gelijkwaardigheid, zijn gedreven vanuit de ‘why’, gaan uit van transparantie voor alle leden en we leren door experimenteren.

We werken samen vanuit de principes van gestructureerde zelforganisatie: we werken op basis van zelforganisatievermogen, tijdelijke rollen met verantwoordelijkheden, gedistribueerd leiderschap en collectieve intelligentie.

Alle communities of practice

Intervisie

Het delen van kennis wordt in het Bedrijvennetwerk HR gestimuleerd door met en van elkaar te leren gericht op het vergroten van het vakmanschap en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Intervisie biedt hierbij een structuur die het onderlinge leren verdiept en versterkt. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving om verschillende onderwerpen uit te wisselen, o.a.: het inhoudelijke werk, vraagstukken of issues, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens, overtuigingen, organisatieveranderingen en de ontwikkelvragen hierbij. Intervisie is inspirerend en gericht op ontwikkeling. De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid en kent geen hiërarchie. Op collegiale basis sneller professioneel tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie.

Meer intervisie