People Analytics

Mind the gap: Een datagedreven aanpak voor onderzoek naar een glazen plafond
Afgerond

Centrale vraagstelling

Houd jij je binnen jouw bedrijf bezig met HR analytics of Diversity & Inclusion? Denk en werk dan mee met deze Community of Practice over een datagedreven aanpak rondom het thema ‘glazen plafond’.

Context

Door de jaren heen is de druk op HR om meer datagedreven beslissingen te maken en daardoor strategischer te worden, toegenomen. Data verzamelen en (voorspellende) analyses doen zorgt ervoor dat de kwaliteit en impact van beslissingen vergroot wordt. Ook Aegon heeft hier de afgelopen jaren flinke stappen in gemaakt door middel van het opzetten van een People Analytics team, het bouwen van dashboards, privacy frameworks, het faciliteren van een datalake voor HR data en het doen van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken.

Een van die onderzoeken is het onderzoek “Gelijk Loon Gelijk Werk ”. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Aegon mannen en vrouwen voor dezelfde functies gelijk beloond. Echter als er geen rekening wordt gehouden met verschillende achtergrondvariabelen tussen mannen en vrouwen in de vergelijking, is er wel een beloningsverschil. De voornaamste oorzaak daarvan is dat er meer mannen hogere functies bekleden dan vrouwen.

Benieuwd naar wat onze CEO daar van vindt? Bekijk dan dit filmpje van Women Inc.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=EBdjUaG-eGo&feature=emb_logo

Vervolgonderzoek: Is er sprake van een glazen plafond?

De vraag die rijst na het onderzoek over gelijke beloning is of er wellicht sprake is van een glazen plafond. Het glazen plafond omvat een metafoor die de onzichtbare barrières (plafonds) aanduidt die worden gecreëerd door gedrags- en organisatorische vooroordelen, die vrouwen tegenhouden om door te stromen naar hogere hiërarchische niveaus in het bedrijfsleven.

Er zijn verscheidene mogelijkheden om te onderzoeken of er sprake is van een glazen plafond.

Denk aan een kwalitatief onderzoek onder vrouwelijke (ex-)medewerkers om (eventuele) barrières in kaart te brengen. En/of kwantitatieve analyses op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom afgezet tegen demografische kenmerken.

Onderzoeksvragen

HR analytics is relatief nieuw. Het delen van kennis rondom kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode t.b.v. een factbased benadering van HR vraagstukken is daarom zeer waardevol.

Tijdens deze CoP zullen we met elkaar nadenken over een datagedreven aanpak rondom het thema glazen plafond. Het doel van deze CoP is om met elkaar te ontdekken wat geschikte onderzoeksvragen, databronnen en onderzoeksmethoden zijn die uiteindelijk kunnen worden toegepast binnen organisaties om uitspraak te kunnen doen over een glazen plafond en eventuele interventies.

Aantal Deelnemers

Er is plek voor max 5-7 deelnemers

Opdrachtgever

Opdrachtgever: AEGON

Lead: Nienke Luidinga (Talent Acquisition Marketeer & HR analytics) en Ashley Sardjoe (Diversity & Inclusion consultant)

Werkwijze

Werkwijze & planning

We werken op een agile manier. Het liefst via MS Teams waar we middels een Kanban bord de acties en voortgang transparant kunnen monitoren. We trappen af met een kickoff op donderdag 5 november. Tijdens de kickoff zullen we met elkaar kennis maken en de verwachtingen en wensen met elkaar bespreken.

Doormiddel van design thinking- of de structured opportunity finding methode gaan we aan de slag met het afpellen van het vraagstuk. Met elkaar bepalen we de tijdslijnen.

Afronding en kennisdeling

Met elkaar bepalen we hoe we de resultaten presenteren en publiceren.

Aanmelden

Aanmelden via esther@bedrijvennetwerkhr.nl