Communities of Practice

Binnen het netwerk werken wij samen in Communities of Practices (CoP’s) vanuit concrete veranderopdrachten vanuit onze organisaties. Dit zijn actuele vernieuwingsopdrachten vanuit de lijn van onze organisaties.

We werken samen vanuit de principes van nieuw organiseren: we netwerken op basis van gelijkwaardigheid, zijn gedreven vanuit de ‘why’, gaan uit van transparantie voor alle leden en we leren door experimenteren.

We werken samen vanuit de principes van gestructureerde zelforganisatie: we werken op basis van zelforganisatievermogen, tijdelijke rollen met verantwoordelijkheden, gedistribueerd leiderschap en collectieve intelligentie.