Dit is wat we beloven

Het Bedrijvennetwerk HR heeft impact

Al 25 jaar zijn netwerken, kennisdeling en kenniscreatie drijvende waarden in het Bedrijvennetwerk HR ten behoeve van de professionalisering van het HR vakgebied. Als netwerk zijn we in die 25 jaar meer en meer naar buiten getreden. We bereiken 400-500 HR professionals per jaar die deelnemen aan onze activiteiten zoals events, kennissessies, intervisie en communities of practice.

Het Bedrijvennetwerk HR weet altijd ambitieuze organisaties en HR professionals aan zich te verbinden.

We hebben een geweldig team van HR professionals uit ambitieuze organisaties. We zijn alle mensen die afgelopen 25 jaar actief zijn geweest in het organisatieteam en/of als ambassadeur enorm dankbaar! Deze actieve HR-professionals zijn ware mogelijkmakers en aanpakkers die op het juiste moment de juiste mensen en HR thema’s met elkaar weten te verbinden. Een actueel overzicht van alle organisaties die lid zijn en actieve ambassadeurs vind je hier.

Het Bedrijvennetwerk HR durft gewaagde doelen te stellen.
De afgelopen 4 jaar hebben we onze missie geactualiseerd en is ons programma gericht op het stimuleren van meer menscentraal en betekenisvol organiseren. Het is geen gemakkelijke missie gebleken. Je achter een missie scharen, betekent namelijk nog niet dat het makkelijk is om een missie ook goed uit te dragen en ernaar te gaan handelen. De organisatie-inrichting, de organisatiecultuur en de heersende management denkbeelden vormen dikwijls een barrière die overwonnen moet worden, voordat je echt impact kan gaan maken.

Het Bedrijvennetwerk HR gaat altijd een laag dieper en altijd een stap verder

Als Bedrijvennetwerk HR gaan we altijd een laag dieper. Zo hebben we een serie kennissessies gewijd aan de “Human Factor”. Hoe ziet de mens eruit en hoe functioneert de mens het beste? We hebben hierbij gekeken naar wat mensen gelukkig maakt, hoe concentratie werkt en wat de impact is van slaap.

Als Bedrijvennetwerk HR gaan we ook altijd een stap verder, zowel op inhoud als in de ervaring. Op inhoud selecteren we naast experts zoals Jan Bommerez en Jaap Boonstra ook disruptors zoals de Corporate Rebels en Klaas Ariaans om tot nieuwe inzichten te komen. We hebben zelforganisatie geïntroduceerd in onze Communities of Practice. We werkten ook al samen met een kunstenaar, visual artist, improvisatietheater, Aikido filosofen, escape game bouwers en een bewustzijnscoach om inzichten te vangen die zowel in jezelf als buiten jezelf te vinden zijn.

Deze combinatie van maximaal inzoomen en maximaal uitzoomen geeft het benodigde totaalinzicht in menscentraal en betekenisvol organiseren.

Het Bedrijvennetwerk HR gaat zorgen voor een HR breakthrough

Inzichten zijn leuk, maar als je er niks meedoet, verandert er ook niks. Maar verandering in HR en onze organisaties is nu heel hard nodig. Als we als organisaties niet in staat zijn om snel te reageren op veranderingen, worden we links en rechts ingehaald door organisaties die dat wel kunnen. De barrières die we in deze verandering tegenkomen, moeten we nu gaan omver werpen. Dit vraagt om een doorbraak in HR, een doorbraak in organiseren en een doorbraak in leiderschap in onze organisaties. Deze HR Breakthrough staat vanaf nu centraal in het Bedrijvennetwerk HR.

Word jij overspoeld door de nieuwe werkelijkheid of ga je met ons surfen op de golven van deze nieuwe werkelijkheid? Het wordt hoe dan ook een rough ride en meedoen is op eigen risico. Doe jij mee?