Dit is wat we beloven

Het Bedrijvennetwerk HR heeft impact.

Al meer dan 25 jaar zijn netwerken, kennisdeling en kenniscreatie drijvende waarden in het Bedrijvennetwerk HR ten behoeve van de voortdurende professionalisering van het HR vakgebied. We bereiken 400-500 HR professionals per jaar die deelnemen aan onze activiteiten zoals festivals, netwerkdiners, kennisbijeenkomsten, intervisie, HR hackaton, HR Innovatielabs en communities of practice.

Het Bedrijvennetwerk HR ontketent vernieuwing in organisaties.

We hebben een geweldig team van HR professionals uit ambitieuze organisaties. Dankzij enthousiaste ambassadeurs van het netwerk hebben we de activiteiten van het netwerk altijd aangepast aan actuele behoeften en HR thema’s. Het netwerk is immers continu zoeken naar een balans tussen brengen en halen en kan niet bestaan zonder initiatieven en ideeën vanuit de leden. Een actueel overzicht van alle organisaties die lid zijn en actieve ambassadeurs vind je hier.

Het Bedrijvennetwerk HR durft gewaagde doelen te stellen.
Sinds 2017 hebben we onze missie aangescherpt en richten we onze activiteiten op het stimuleren van meer mens centraal en betekenisvol organiseren. Deze missie vertalen we steeds naar concrete activiteiten en de verschillende expertgebieden binnen HR. We kijken hiervoor naar mensbeeld, organiseervormen, organisatiecultuur en leiderschapsstijlen maar ook naar de concrete vertaling hiervan richting de rol van HR business partner en expertgebieden. We realiseren ons dat dit een transformatieproces vraagt, wat ook een appel doet op de transformatievaardigheden van ons als HR.

Het Bedrijvennetwerk HR gaat altijd een laag dieper en altijd een stap verder

Als Bedrijvennetwerk HR gaan we altijd een laag dieper. Door te werken met jaarthema’s zoals digitalisering, transformatie, employee experience en zingeving, belichten we verschillende vraagstukken in onze organisaties.

Het Bedrijvennetwerk HR gaat ook altijd een stap verder, zowel op inhoud als in de ervaring. We realiseren ons dat we als netwerk een voorloper kunnen zijn op de netwerkorganisaties, waarin samenwerken en leren van elkaar vanzelfsprekend is. Onder het motto “van het slot af” dagen we onszelf uit om over de grenzen van onze eigen organisaties bij elkaar in de keuken te kijken en van en met elkaar te leren.

Deze combinatie van maximaal inzoomen en maximaal uitzoomen geeft steeds meer richting aan het pad op weg naar mens centraal en betekenisvol organiseren.

Het Bedrijvennetwerk HR gaat voor doorbraak denken

Inzichten zijn leuk, maar het is de kunst om deze inzichten om te zetten in concrete stappen in onze praktijk. De huidige complexe wereld vraagt om transformatie van onze organisatie en continu leren en ontwikkelen van ons allemaal. Als we als organisaties niet in staat zijn om snel te reageren op veranderingen, worden we links en rechts ingehaald door organisaties die dat wel kunnen. De barrières die we in deze verandering tegen komen, zijn brandstof voor deze transformatie. Dit vraagt om een doorbraak in HR, een doorbraak in denken, organiseren en een doorbraak in leiderschap in onze organisaties.

Word jij overspoeld door de nieuwe werkelijkheid of ga je met ons surfen op de golven van deze nieuwe werkelijkheid? Wij geloven in de kracht van samen en het collectief. Samen staan we nu eenmaal sterker. Doe jij mee?