Dit is wat we geloven

Het Bedrijvennetwerk HR gelooft in mens centraal en betekenisvol organiseren

Wat bedoelen we hiermee?

Mens centraal:
Alle mensen in een bedrijf staan als uniek persoon centraal.
Iedereen doet mee en doet ertoe.

Betekenisvol organiseren:
Alles wat we doen, draagt bij aan een zinvol en hoger doel om het goede te doen in onze wereld. De betekenisvolle missie is leidend in alles wat we doen.

Waarom is dit belangrijk?

De huidige VOCA-wereld (Volatiel, Onzeker, Complex, Ambigue) leidt tot een verandering van tijdperk met nieuwe mentale modellen. We zitten er middenin met de energie- en klimaatcrisis, gezondheidscrisis en crisis op de woningmarkt en opvang van vluchtelingen. Dit vraagt om een nieuwe en holistische kijk op samenwerken, organiseren en leiderschap: mens centraal en betekenisvol organiseren. We kunnen ons niet aanpassen aan een complexe wereld als we doen alsof de wereld van onze organisaties maakbaar is (machine).
De onzekere en onvoorspelbare complexe wereld maakt het noodzakelijk dat iedereen in staat is zich continu aan te passen door continu te leren en ontwikkelen.

De zg VOCA-wereld (Volatiel, Onzeker, Complex en Ambique) is een feit en we zitten er midden in. Grote veranderingen en zelfs crises (gezondheid, klimaat) volgen elkaar in rap tempo op en zijn fundamenteel. Het is een veranderend tijdperk.
Jij en ik zijn in staat om deze veranderingen aan te kunnen. Als mens hebben we door eeuwen heen ons aanpassingsvermogen laten zien; of nu gaat om industrialisatie, opkomst van internet of recent Corona.

We hebben de creativiteit en verbeeldingskracht nodig van alle mensen om tot duurzame oplossingen te komen voor de vraagstukken van de complexe wereld. Ook in onze bedrijven voelen we deze uitdagingen en zullen onze mensen cruciaal om deze het hoofd te bieden. De mens centraal stellen in de organisatie betekent dat mensen geen productiefactor is, maar de unieke schakel naar oplossingen. Mensen die er volledig mogen zijn, ervaren meer zin en werkgeluk.

Onze rol als HR

Wij als HR professionals (Human Relations volgens ons) kunnen onze organisaties en mensen de juiste kant op bewegen met een nieuwe kijk op samenwerken, organiseren en leiderschap. We zullen onze beheersmatige rol nog efficiënter moeten uitvoeren door automatisering en digitalisering en daarnaast de organisatie innovatierol pakken om nieuwe organiseervormen te ontdekken, ontwerpen en inrichten.

Deze nieuwe kijk op samenwerken, organiseren en leiderschap moeten wij vanuit HR voorleven in ons eigen gedrag en vermogens. Alleen zo kunnen we deze transformatie faciliteren in onze organisaties. Dit vraagt om onzekerheidsvaardigheid, emotionele volwassenheid en omgaan met ‘niet weten’, loslaten van controle en beheersingsmechanismen en het ontdekken van nieuwe organiseervormen. We weten niet hoe de wereld verandert, wel dat de transities elkaar razendsnel opvolgen. Dit vraagt om een leven lang leren waarin bedrijven met elkaar samenwerken.

Continuous mastering new skills met als centrale vraag
are we transforming fast enough?


Transformatieproces

De ontwikkeling naar organisaties waarin mensen centraal staan en waarbij betekenisvol organiseren de basis is, heeft tijd nodig en is een transformatieproces: alle mensen activeren in deze een nieuwe kijk op mensen, leiderschap, organiseren vraagt het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om dit mogelijk te maken. De transformatie gaat door alle mensen zelf heen, zowel door ons als HR en door onze leiders en medewerkers. Dit gaat met vallen en opstaan en door voortdurend te leren door doen en uitproberen.

Bij de transformatie naar mens centraal en betekenisvol organiseren, overstijgen we de bestaande manier van werken, leiderschap en organiseren met een nieuwe kijk en mindset:

Hiërarchisch organiseren en leiderschap

Wendbaar organiseren en leiderschap

Human Resources en FTE inzetten door controle en beheersing voor het bedrijfsresultaat.

Menselijk potentieel benutten door het geven van vertrouwen, autonomie en mandaat gericht op win win tussen persoonlijk belang en het bedrijfsresultaat.

De relatie tussen leiders en medewerkers is top down met hiërarchie als uitgangspunt voor controle, sturing en mandaat.

De relatie en interactie tussen leiders en medewerkers is gelijkwaardig met een heldere rolverdeling. Het vertrouwen geven dat past bij de taak en emotionele volwassenheid van medewerkers.

Taakverdeling en afstemming voor samenwerking is vooral een taak van de hiërarchisch leidinggevende.

Samenwerken is inherent onderdeel van het werk. Dit vraagt om persoonlijk leiderschap en emotionele volwassenheid van iedereen. Zorg voor continu feedback op (leer)proces zodat teams autonoom verbeteringen door kunnen voeren.

De leidinggevende stuurt op analyses, inhoud en resultaat via oplossen (fixen) en regels boven aandacht voor relaties en ontwikkeling.

Balans tussen resultaat- en relatiegerichtheid. Emotionele en sociale volwassenheid met een growth mindset van iedereen als voorwaarde om tot een open leercultuur te komen.

Transactioneel leiderschap met verandervaardigheden gericht op structuur, systemen en processen (bovenstroom)

Transformationeel leiderschap met transformatievaardigheden met oog voor menselijke ontwikkeling en leren vanuit een sociaal veilig leerklimaat (boven- en onderstroom).