Innovation in Workplace Well-being: Weten wat werkt

15 oktober 2021
10:15 - 11:15
Leden van het Bedrijvennetwerk HR
Nu aanmelden via EventBrite
Maak kennis met het innovatieve ‘Wellbeing Dashboard’ van TNO voor een gepersonaliseerde aanpak.

GEZAMELIJK GEZONDHEID EN WELBEVINDEN VAN WERKNEMERS DUURZAAM VERHOGEN

Het aantal werkenden met chronische stressklachten stijgt. Mentale klachten zijn op dit moment de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim en uitval van werknemers. Hoewel er de afgelopen 30 jaar steeds meer aandacht is voor dit probleem, lukt het niet de trend te keren. Chronische stressklachten heeft niet iedereen en continu. Veelal is het een resultaat van samenspel van een persoonlijke beleving en de situatie rondom een werknemer die zich heeft opgebouwd door de tijd heen. Daarom werkt TNO aan een systeemoplossing voor het behouden van mentale en fysieke gezondheid van werkenden. Met het innovatieve ‘Wellbeing Dashboard’ wil TNO bijdragen aan een meer gepersonaliseerde aanpak om zowel de individu, als team en organisatie samen en tegelijkertijd te leren “sturen” aan behoud van het welbevinden van werkenden en de organisatie.

Welbevinden van werknemers is essentieel om als organisatie optimaal te presteren. Toch geeft slechts een klein gedeelte (12%) van de organisaties aan in staat te zijn om hier concreet vorm aan te geven. Het welbevinden van individuen is van veel factoren afhankelijk, die onderling samenhangen en elkaar beïnvloeden. Tevens spelen verschillende perspectieven en belangen een rol. Het nieuwe werken vraagt ook nu weer om veel veranderingen op de werkvloer en thuis die een verschillende impact zullen hebben op verschillende type werknemers. Het versterken van het welbevinden vergt dan ook inzicht in deze dynamiek tussen al die factoren in dit complexe en dynamisch systeem. Alleen met behulp van een systeemaanpak kunnen we achterhalen aan welke ‘knoppen’ de individuele werknemer zelf als ook het (HR-) management kan draaien voor het meest duurzame resultaat voor de organisatie.

PROTOTYPE WELLBEING DASHBOARD

TNO is samen met een aantal partners een onderzoek gestart dat heeft geleid tot een methode en hulpmiddel voor zowel de individuele werknemer, teamleider als (HR)management om duurzaam te leren “sturen” op welbevinden van werkenden; het zogenaamde Well-SIM Dashboard. Het prototype van dit innovatieve dashboard is gebaseerd op dynamische rekenmodellen waarin alle factoren en hun relaties zijn opgenomen. Het dashboard geeft inzicht in het huidige welbevinden van werknemers en, door middel van simulaties, ook in de effecten van verschillende maatregelen op het welbevinden van verschillende werknemers.

DOORONTWIKKELEN

Het prototype is enthousiast ontvangen door betrokkenen en we willen het dan ook door ontwikkelen naar een bruikbare innovatieve webapplicatie voor het leveren van nieuwe inzichten, kennis en duurzaam verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van werkenden. Door het bestaande consortium uit te breiden met organisaties die het dashboard gaan gebruiken komt meer data beschikbaar en kan het achterliggende rekenmodel worden aangescherpt. Het resultaat zal een tool zijn waarmee nauwkeuring advies aan zowel de individuele werknemer als teamleider als HR management kan worden gegeven en dat mede op basis van scenario-simulaties inzicht geeft in het (mogelijk) effect van maatregelen op het welbevinden om daarmee zo efficiënt mogelijk te kunnen sturen op ziekteverzuim en uitval van werknemers.

DEZE SESSIE

In deze sessie gaan we gezamenlijk de complexiteit van wellbeing van medewerkers te lijf. We nemen jullie mee in het Wellbeing model waarin je in een oogopslag ziet hoe ingewikkeld wellbeing is, iets wat jullie als HR professionals in de dagelijkse praktijk waarschijnlijk ervaren. Daarna gaan we aan de slag met het dashboard, om van datagedreven inzichten in actie te komen voor Wellbeing op de werkvloer.

Heleen Wortelboer, senior researcher TNO, en Teun Sluijs, junior researcher TNO, begeleiden deze sessie.

5
4

Meer events

Kennissessie Onderzoek Hybride werken bij Radboudumc en piekbezetting

02 november 2023
15:30 - 17:00
Presentatie van onderzoeksresultaten over Hybride werken incl. brainstorm/dialoog rondom…

Netwerkdiner 'Transitie bij Tata Steel'

09 november 2023
16:00 - 21:00
Persoonlijke ontmoetingen en netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

Masterclass 'Van brokkelbrein naar Breinwelzijn'

21 november 2023
15:00 - 16:30
Waarom het helpt om in een snel veranderende en digitale context de handleiding van het brein op…