Intervisie

Intervisiebegeleiding als onderdeel van Bedrijvennetwerk HR

Het Bedrijvennetwerk HR heeft als doel om kennis te delen of kennis te creëren op het brede HR domein. Met en van elkaar leren gericht op persoonlijke ontwikkeling en specifieke specialismen en vakmanschap. Intervisie draagt bij aan continu leren en growth mindset.

Intervisie is onderdeel van onze way of working

Intervisie biedt een structuur die het onderlinge leren verdiept en versterkt. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving om verschillende onderwerpen uit te wisselen, o.a.: het inhoudelijke werk, vraagstukken of issues, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens, overtuigingen, organisatieveranderingen en de ontwikkelvragen hierbij. Intervisie is inspirerend en gericht op ontwikkeling, op basis van gelijkwaardigheid en kent geen hiërarchie. Het stellen van de juiste vragen en bereidheid tot continu leren en onderzoeken is voorwaarde voor een growth mindset en creativiteit. Op collegiale basis sneller professioneel tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie.

Intervisie

Het mogelijk maken van gestructureerde intervisie kan van grote toegevoegde waarde zijn voor de uitwisseling van kennis en ervaring in het netwerk. We faciliteren online intervisie, waarbij het mogelijk is als intervisiegroep deze intervisie voort te zetten offline of met een mix online/offline. Er zijn een aantal collega’s bereid gevonden om intervisiegroepen te begeleiden in hun opstart als intervisiebegeleider. Deze intervisiebegeleiders bieden de ervaringskennis van intervisie totdat de intervisiegroep zelfstandig in staat is de intervisie te continueren.

Hoe werkt het?

Als jij ook van mening bent dat intervisie onmisbaar is om continu te leren en ontwikkelen als HR professional, meld je dan aan voor intervisie. Stuur een e-mail naar

esther@bedrijvennetwerkhr.nl en geef jouw voorkeuroptie aan:

 • Vrije vorm

Je hebt behoefte aan intervisie en algemene interesse in persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.

Voorbeeld vraag: hoe ga ik om met een disfunctionerende directeur? Wat is hierin mijn rol en hoe kan ik dit aanpakken?

 • Themaspecifiek

Je wilt graag intervisie op specifieke thema’s zoals change of transformatievraagstukken zoals begeleiden naar een agile of growth mindset. Deze intervisiegroep kan multidisciplinair zijn.

Voorbeeldvraag: hoe zorg ik dat ik voorbeeld ben in mijn leiderschap van de gewenste cultuur en waarden? Hoe kan ik inspirator zijn voor een cultuur van continu leren en ontwikkelen?

 • Rolspecifiek

Je wilt graag functioneel of domeinspecifiek intervisie volgen. Denk hierbij aan rollen zoals HR Business Partners/HR

Connectoren, HR Managers/directeuren, Recruiters, HRD-ers, Talent/Leadership Development, Compensation & Benefits etc. Voorbeeld vraag HRD: hoe organiseer ik draagvlak bij directie voor een nieuwe visie en aanpak voor de leerinfrastructuur?

Proces intervisie

 • Na je aanmelding word je via Esther Braam ingedeeld in een intervisiegroep van 5-7 personen.
 • Als er onvoldoende deelnemers zijn, zet Esther actief de vraag uit via de ambassadeurs voor interesse.
 • Esther matcht de intervisiegroep met een van de beschikbare intervisiebegeleiders.
 • De intervisiebegeleider neemt het initiatief voor een online intakegesprek van een uur. We maken hierbij gebruik van de tool Microsoft Teams.

Online intakegesprek

Tijdens het intakegesprek staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Nadere kennismaking en verwachtingen/behoeften intervisie
 • Kaders en spelregels voor gestructureerde en zinvolle intervisie met elkaar te doen
 • Commitment op duur, aanpak en aanwezigheid tijdens intervisie
 • Plannen van datum 1e intervisie (en mogelijk al voor de hele reeks vooruitplannen)
 • Wie brengt eerste vraagstuk in en welke intervisiemethode gebruiken we?

Rol intervisiebegeleider

De intervisiebegeleider helpt de intervisiegroep op te starten door het intakegesprek en 1e of 1e en 2e bijeenkomst te begeleiden. Het uitgangspunt is dat de groep de begeleiding zelf overneemt, waarbij in overleg met de intervisiebegeleider wordt afgesproken wat nodig is voor een goede overdracht van deze rol.

Mogelijkheid offline intervisie

De intervisiegroep kan na overdracht van rol van intervisiebegeleider besluiten om de intervisie offline (met fysieke, persoonlijke ontmoetingen) voort te zetten of af te wisselen met online. Bij online kun je als richtlijn 1,5 uur hanteren waarbij één vraagstuk wordt ingebracht en besproken. Tijdens offline is de richtlijn om een dagdeel te reserveren waarbij 2 of meerdere vraagstukken kunnen worden besproken.

Doorlooptijd

Je bepaalt tijdens het intakegesprek het minimaal aantal intervisiebijeenkomsten met als richtlijn dat iedere deelnemer een keer een vraagstuk kan inbrengen. Bij 6 deelnemers heb je dus tenminste 6 intervisiebijeenkomsten. Uiteraard kun je als intervisiegroep besluiten om daarna de intervisie voort te zetten. Er zijn voorbeelden bekend uit het netwerk dat intervisiegroepen elkaar jarenlang blijven opzoeken. Je bouwt immers een vertrouwensrelatie op gedurende de intervisie.

Interesse om je verder te ontwikkelen als intervisiebegeleider?

Het is ook mogelijk om de vaardigheid van intervisiebegeleider verder te ontwikkelen? Vraag hierbij naar de mogelijkheden via Esther Braam op 06-52428316 of esther@bedrijvennetwerkhr.nl.

Interesse om deel te nemen aan intervisie?

Ben jij er ook van overtuigd dat intervisie voorwaarde is voor continu leren en ontwikkelen en wil jij je persoonlijke effectiviteit versterken? Kies hieronder uit een intervisiegroep in de opstartfase of stuur een e-mail naar esther@bedrijvennetwerkhr.nl en geef jouw voorkeuroptie (vrije vorm, thema specifiek of rolspecifiek) voor een nieuwe intervisiegroep aan.