HR Business Partners

Afgerond

Intervisie biedt een structuur die het onderlinge leren verdiept en versterkt. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Inhoud intervisie

In deze intervisiegroep voor HR Business Partners staan vragen centraal die gaan over de toekomst van werk, leiding geven op afstand en wat dit vraagt van jouw persoonlijk leiderschap en effectiviteit.

Vorm intervisie

Rolspecifiek

Onderzoeksvragen

  • Wat verandert er in je rol als HRBP in de toekomst van werk, nu leiding geven op afstand meer gevraagd wordt van leidinggevenden?
  • Hoe pak je de rol als begeleider of coach richting het management op mensgericht leidinggeven?
  • Wat vraagt dit van jouw persoonlijk leiderschap en effectiviteit?

Aantal Deelnemers

Aanmeldingen tot dusver:

  • Annemarie Kroon, Wageningen UR (intervisiebegeleider)
  • Kyra Scholten, KLM
  • Rod Krist, KLM
  • Tara de Korte, Aegon
  • Peter van Ham, T-Mobile
  • Olga Poliakova, Rabobank
  • Martijn Oerlemans, T-Mobile


Tijdsinvestering

Minimaal 5-7 bijeenkomsten

Aanmelden

Ben jij er ook van overtuigd dat intervisie voorwaarde is voor continu leren en ontwikkelen en wil jij je persoonlijke effectiviteit versterken? Stuur een e-mail naar

esther@bedrijvennetwerkhr.nl