HR Directeuren

Lopend

Intervisie biedt een structuur die het onderlinge leren verdiept en versterkt. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Inhoud intervisie

HR directeuren hebben een specifieke rol in het HR beleid. Ze zijn als eindverantwoordelijken voor het HR beleid het aanspreekpunt voor de hoofddirectie en onderhouden veelal het contact met OR en vakorganisaties. Ze zorgen voor besluitvorming voor vernieuwing en transformatie van de organisatie. Deze gelijkgestemdheid qua onderwerpen en dynamiek zorgt ervoor dat uitwisseling met elkaar heel zinvol is. Zeswekelijks vindt online uitwisseling plaats rondom actuele thema’s zoals hybride werken, vitaliteit en nieuw leiderschap. Het onderwerp voor een volgende uitwisseling wordt steeds op het eind van een intervisie gezamenlijk bepaald.

Vorm intervisie

Thema specifiek. Melanie Koelemaij, HR directeur van Randstad Nederland host deze intervisie. De intervisie vindt online plaats met als wens om dit af te wisselen met periodieke persoonlijke ontmoetingen zodra de Coronamaatregelen dit toestaan.

Aantal Deelnemers

Alle HR directeuren van onze leden worden hiervoor uitgenodigd. De grootte van de groep wisselt, afhankelijk van degenen die beschikbaar zijn op dat tijdstip.


Tijdsinvestering

Doorlopend, elke 6 weken.

Aanmelden

Ben jij er ook van overtuigd dat intervisie voorwaarde is voor continu leren en ontwikkelen en wil jij je persoonlijke effectiviteit versterken? Stuur een e-mail naar

esther@bedrijvennetwerkhr.nl